základní umělecká škola pardubice - polabiny

organum regium

Organum regium

ORGANUM REGIUM (lat. královský nástroj) je přehlídka neprofesionálních varhaníků, která byla původně soutěží žáků základních uměleckých škol se studijním zaměřením hra na varhany. Přehlídka probíhá v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.

Naším hlavním cílem bylo již od prvopočátků umožnit žákům varhanního oboru i jejich učitelům vzájemné setkání, při kterém mohou porovnat výsledky své práce, vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty. Vystoupení na přehlídce hodnotí 5 členná odborná porota. Přehlídka je rozdělena do dvou kategorií na základě vymezení náročnosti repertoáru, aby se mohli zúčastnit i méně zkušení žáci. V podstatě se snažíme doplnit chybějící článek v systému soutěží ZUŠ vypisovaných MŠMT, v němž obor varhanní hry zcela chybí.

Zkušební „nultý“ ročník se konal v roce 2001. Před odbornou porotou i veřejností tehdy v kostele sv. Bartoloměje vystoupili žáci dvou pardubických ZUŠ. Postupně jsme rozšiřovali nabídku účasti zájemcům z okolních krajů a od roku 2005 byla soutěž otevřena žákům základních uměleckých škol z celé ČR. V témže roce jsme také poprvé využili nově postavených varhan v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Od roku 2008 se soutěže mohli zúčastnit v kategorii VIRTUOSI i žáci základních uměleckých škol ze Slovenské republiky. V roce 2016 byla soutěž přejmenována na mezinárodní přehlídku neprofesionálních varhaníků.

 

XIII. ročník přehlídky neprofesionálních varhaníků Organum regium 2021

Po několikaleté odmlce se od jara 2021 opět obnovuje varhanní přehlídka ORGANUM REGIUM. Současná situace nám bohužel neumožňuje plánovat obnovený XIII. ročník ve formátu, jak jste byli zvyklí. V budoucnu však počítáme s obnovou v původních kategoriích, s rozšířením pod patronací festivalu Pardubické hudební jaro (koncert vítězů), v dalších letech i koncertem vítězů v Chrudimi i v rámci letního festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ v Heřmanově Městci.
Nicméně z důvodů COVIDových jsme se s celým organizačním týmem dohodli, že obnovenou tradici „vykopneme“ distančním ročníkem 2021. Věříme, že bude přínosem a snad i motivací pro vaše žáky do další práce.

Pro ročník 2021 platí tedy následující:

 • Přehlídka proběhne pouze v jedné kategorii.
 • Přehlídky se mohou účastnit pouze žáci základních uměleckých škol, věk účastníků není omezen.
 • Vyhlášení, podmínky, průběh i hodnocení přehlídky bude dostupné také na webových a facebookových stránkách školy.
 • Účastníci si připraví program s duratou ne kratší než 10 minut a nepřesahující 15 minut (registrace, pauzy mezi skladbami apod. se do času nezapočítávají), ve kterém zazní skladby minimálně dvou kontrastních stylových období, z nichž alespoň jedna bude mít pohyblivou pedálovou linku.
 • Videonahrávku v celku (bez střihu), kde bude zřetelně vidět účastník, prosím zašlete na email jiri.kabat@zuspardubice.cz nejlépe prostřednictvím služeb jako www.uschovna.cz, www.wetransfer.com a podobné, nebo na CD, DVD případně USB flash disku na adresu:
  ZUŠ Pardubice – Polabiny, Lonkova 510, Lonkova 510, Pardubice – 530 09.
 • Nahrávky přijímáme do 31. 3. 2021, 23:59 (v případě pošty/kurýrní služby rozhoduje razítko odeslání).
 • V průběhu dubna 2021 se sejde 5-ti členná odborná porota, která zhodnotí nahrávky, přidělí body a ocenění. Následně budeme oceněné kontaktovat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré soutěžní nahrávky na YouTube kanálu školy, především za účelem transparentnosti hodnotícího procesu.
 • Dne 27. 5. 2021 proběhne v sále ZUŠ Pardubice – Polabiny, Lonkova 510 slavnostní předání diplomů, cen a koncert vítězů.
 • Koncert vítězů tohoto ročníku se uskuteční na zcela nový digitální dvoumanuálový nástroj Eminent
  https://eminentorgans.nl/en/organs/capella/capella-20/, který bude v den koncertu od 9:00 vystupujícím k dispozici pro zkoušení, registraci a podobně.
 • Výsledky Orgranum regium 2021 (ve formátu PDF)
 • Ocenění nejlepších soutěžících (ve formátu PDF)

Pro jakékoli další informace se na mě neváhejte obrátit. Těším se na viděnou!

Jiří Kabát M.Mus.
Ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny
466 415 762, 607 675 979

Kontakty

Organizace přehlídky: ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 Pardubice

 • Jiří Kabát M.Mus.
  Ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny
  466 415 762, 607 675 979

 

Dokumenty

 • Průvodní dopis XIII. ročníku (PDF)
 • Přihláška na přehlídku (PDF)

 

Výsledky předchozích ročníků přehlídky (formát MS Word) I. ročník 2002, II. ročník 2003, III. ročník 2004, IV. ročník 2005, V. ročník 2006, VI. ročník 2007, VII. ročník 2008, VIII. ročník 2009, IX. ročník 2010, X. ročník 2012, XI.ročník 2014, XII.ročník 2016, XIII. ročník 2021
Aktualizace webu: 28. 5. 2021, verze 22.80