Návštěva velvyslankyně Mexika

V Pardubicích proběhla oficiální návštěva velvyslankyně Mexika v ČR. Na našem pracovišti ZŠ Dubina jsme byli u toho. Díky moc paní učitelce Bohdaně Rind a především Henriku Nichollsovi a Anně Shejbalové za skvělou reprezentaci naší ZUŠky.