Hudební obor

O studiu

Výuka na hudebce probíhá v řadě odborných předmětů, ve kterých se intenzivním aktivním provozováním hudby prohlubují a rozšiřují hudební znalosti a dovednosti, které žák získává ve všeobecné hudební výchově.

Průpravu k vlastnímu studiu na hudebním oboru představuje přípravná hudební výchova, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáků o studium. Pomocí různých hudebních a pohybových her se také zjišťuje oprávněnost volby hlavního předmětu.

V hlavním předmětu se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby jim byl prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci sólových, ansámblových a komorních skladeb. Seznamují se postupně s hudební literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení z listu, upevňují svou paměť a pronikají do základů jednoduchých doprovodů a improvizace. Důležitou složkou každého hudebníka je průprava k souhře, ať již jde o čtyřruční hru (klavír), hru v souborech, orchestru, komorních skupinách nebo pěveckém sboru. Toto všechno navazuje na hlavní předmět – hru na nástroj, vychází z praktického uplatnění instrumentálních nebo pěveckých dovedností.

Žáci mají možnost hrát na tyto nástroje:

  • dechové oddělení – zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesní roh
  • smyčcové oddělení – housle, viola, violoncello, kontrabas
  • klávesové oddělení – klavír, varhany
  • pěvecké oddělení – sólový, komorní a sborový zpěv
  • kytarové oddělení – kytara, elektrická kytara
  • akoreonové oddělení – akordeon
  • hra na bicí nástroje

Speciální možností je také studium hudební kompozice tedy Skladby a elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby – tzv. EZHZT. V případě zájmu a pro více informací o těchto programech nás neváhejte kontaktovat.

Souběžně s výukou hlavního předmětu probíhá výuka hudební nauky, jejíž hlavním úkolem je vychovat z žáka hudbymilovného a kulturního člověka.