Hudební obor

O studiu

Výuka na hudebce probíhá v řadě odborných předmětů, ve kterých se intenzivním aktivním provozováním hudby prohlubují a rozšiřují hudební znalosti a dovednosti, které žák získává ve všeobecné hudební výchově.

Průpravu k vlastnímu studiu na hudebním oboru představuje přípravná hudební výchova, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáků o studium. Pomocí různých hudebních a pohybových her se také zjišťuje oprávněnost volby hlavního předmětu.

V hlavním předmětu se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby jim byl prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci sólových, ansámblových a komorních skladeb. Seznamují se postupně s hudební literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení z listu, upevňují svou paměť a pronikají do základů jednoduchých doprovodů a improvizace. Důležitou složkou každého hudebníka je průprava k souhře, ať již jde o čtyřruční hru (klavír), hru v souborech, orchestru, komorních skupinách nebo pěveckém sboru. Toto všechno navazuje na hlavní předmět – hru na nástroj, vychází z praktického uplatnění instrumentálních nebo pěveckých dovedností.

Žáci mají možnost hrát na tyto nástroje:

  • dechové oddělení – zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, fagot, trubka, pozoun
  • smyčcové oddělení – housle, viola, violoncello
  • klávesové oddělení – klavír, varhany
  • pěvecké oddělení – sólový, komorní a sborový zpěv
  • kytarové oddělení – kytara, elektrická kytara
  • akoreonové oddělení – akordeon
  • hra na bicí nástroje

Souběžně s výukou hlavního předmětu probíhá výuka hudební nauky, jejíž hlavním úkolem je vychovat z žáka hudbymilovného a kulturního člověka.

Pro všechny absolventy hudebního oboru by mělo být cílem dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na svůj nástroj či zpívat, studovat nové skladby.
Mnohem větší nároky jsou kladeny na žáky, kteří se rozhodli věnovat hudbě profesionálně. Je pro ně vyhrazena delší vyučovací doba, aby mohli zvládnout obsáhlejší a náročnější repertoár. Za více jak třicetiletou existenci opustilo naši školu mnoho významných osobností. Naše absolventy vídáme v předních českých orchestrech, komorních sdruženích, pracují v různých hudebních institucích.

Po celý školní rok pořádáme interní večírky, školní koncerty, hudebně-taneční pásma pro mateřské a základní školy. Naše práce každoročně vrcholí všeoborovým koncertem, kde se představují všechny obory školy. Pravidelně se s dětmi účastníme soutěží ZUŠ ve hře na nástroje, nejúspěšnější bývají oceněni i v ústředních kolech.

Aktuální hygienická opatření

Vážení návštěvníci naší školy,
prosíme Vás o dodržování aktuálních opatření a o používání ochrany dýchacích cest. Více informací zde.
Děkujeme!

ZUŠ Pardubice-Polabiny

Zavřít