Nezávislý spolek Přátelé ZUŠ je sdružení rodičů žáků a přátel ZUŠ. Spolek koordinuje spolupráci rodičů se ZUŠ. Členem spolku se stává každý ze zákonných zástupců dětí navštěvujících ZUŠ, který na začátku školního roku zaplatil stanovený příspěvek. Výdaje spolku jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc na akcích a projektech ZUŠ, k zabezpečení mimoškolních aktivit, k propagaci školy v regionu, k zakoupení odměn a jiných vhodných dárků při různých příležitostech. 
Finanční příspěvky se tak vrátí zpět žákům školy, protože ne všechny potřeby pro děti lze pokrýt ze školního rozpočtu (vstupenky na koncerty, výstavy a představení, soutěžní poplatky, doprava na soustředění, příspěvek na ubytování, dárky pro absolventy aj.).


O výdajích a chodu spolku rozhoduje Výbor sdružení na pravidelných schůzkách. Ve Výboru má každý umělecký obor svého zástupce. 

Úvodní obrázek ZUŠ Pardubice