Název:Nezávislý spolek Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách
IČO:67440436
Adresa sídla:Pardubice – Polabiny, Lonkova 510, PSČ 530 09
Bankovní spojení:2400872077/2010

Nezávislý spolek Přátelé ZUŠ je sdružení rodičů žáků a přátel ZUŠ. Spolek koordinuje spolupráci rodičů se ZUŠ. Členem spolku se stává každý ze zákonných zástupců dětí navštěvujících ZUŠ, který na začátku školního roku zaplatil stanovený příspěvek. Výdaje spolku jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc na akcích a projektech ZUŠ, k zabezpečení mimoškolních aktivit, k propagaci školy v regionu, k zakoupení odměn a jiných vhodných dárků při různých příležitostech. 
Finanční příspěvky se tak vrátí zpět žákům školy, protože ne všechny potřeby pro děti lze pokrýt ze školního rozpočtu (vstupenky na koncerty, výstavy a představení, soutěžní poplatky, doprava na soustředění, příspěvek na ubytování, dárky pro absolventy aj.).

O výdajích a chodu spolku rozhoduje Výbor sdružení na pravidelných schůzkách. Ve Výboru má každý umělecký obor svého zástupce. 

Výbor spolku byl zvolen členskou základnou ke dni 26.6.2022 ve složení:

ing. arch. Ondřej Teplý – předseda
MgA. Jakub Pikla – místopředseda
Lucie Korečková
Lucie Vondráčková, DiS.
Ondřej Moško, DiS.

Dokumenty ke stažení:

Stanovy NSPZUŠ

Výroční zpráva za rok 2021