Taneční obor

Pohyb je nedílnou a přirozenou součástí života. Už od raného věku dítěte prostřednictvím pohybu poznáváme a objevujeme svět okolo sebe.

Cílem našeho tanečního oboru je postupnou motivací rozvíjet pohybové, fyzické a mentální schopnosti dítěte. Citlivým pronikáním do různých tanečních technik a žánrů, např. tance současného, lidového a klasického, pěstujeme u žáků nejen bohatý pohybový slovník, ale dáváme jim také povědomí o současném i historickém kontextu tanečního umění. Skrze osvojování tanečních technik učíme žáky prostorové orientaci, koordinaci pohybu, správnému držení těla a seznamujeme je se základními principy hudebního doprovodu. 

Vytvářením důvěrného prostředí jim dáváme prostor k svobodnému vyjadřování pocitů, nálad a emocí a tím je vedeme k objevování jejich osobitého tanečního projevu. Pomáháme tak dětem posílit jejich víru v sebe sama. 

Dále navštěvujeme divadelní představení, účastníme se přehlídek současného scénického tance a vystupujeme na různých kulturních akcích. Konec školního roku pak pravidelně uzavíráme tanečním představením ve Východočeském divadle v Pardubicích. 

Jestliže neumíš tančit, neobviňuj z toho podlahu. Hinduistické přísloví

Aktuální hygienická opatření

Vážení návštěvníci naší školy,
prosíme Vás o dodržování aktuálních opatření a o používání ochrany dýchacích cest. Více informací zde.
Děkujeme!

ZUŠ Pardubice-Polabiny

Zavřít