Stručná historie školy

ZUŠ Pardubice – Polabiny je jedna ze dvou základních uměleckých škol v Pardubicích. Vznikla původně jako pobočka tehdejší LŠU v Pardubicích v Havlíčkově ulici. Poprvé otevřela škola dveře svým žákům 2. února 1968. Během krátké doby se však projevila potřeba samostatné instituce, a tak od školního roku 1968/1969 byla ustanovena naše škola tak, jak jí známe dodnes. Původně se na škole vyučoval pouze hudební, taneční a výtvarný obor, od 4. února 1971 se otevřel pro žáky i literárně-dramatický obor.

Na škole se vystřídalo několik předních pedagogů. Za mnohé jmenujme alespoň Libuši Kazbundovou (hra na klavír), Libuši Bartošovou (hra na varhany) či Otto Vašuru (hra na housle). V čele školy stály rovněž od vzniku významné umělecké osobnosti – Milan Stříteský, Dobromila Truplová, Dobromil Zahradník, Vojtěch Javora, Jindřich Pavlík a Naďa Gregorová.

Polabinská ZUŠka vychovala během let také spoustu absolventů, z nichž jsou dnes desítky předními profesionály ve svých oborech. Mnohé z nich naleznete v sekci Absolventi.

Současnost

Naše škola v současnosti vyučuje čtyři obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický a poskytuje kapacitu pro zhruba 1200 žáků. Lze se u nás naučit hrát téměř na všechny hudební nástroje, tančit různými styly, tvořit a malovat různými technikami včetně těch nejnovějších, digitálních, či hrát různé divadelní žánry. Chcete-li blíže nahlédnout pod pokličky hrnců naší kreativní kuchyně, určitě shlédněte toto video!
Vzdělávání u nás v současnosti zajišťuje zhruba 55 výborných a kvalifikovaných učitelů, z nichž mnoho působí vedle pedagogické činnosti také aktivně ve svých uměleckých oborech. V čele školy stojí od roku 2020 Jiří Kabát.

Výuka v současnosti probíhá na čtyřech budovách v Polabinách – část hudebního oboru spolu s ředitelstvím se nalézá v hlavní budově v Lonkově ulici, další část hudebního a literárně-dramatický obor se nachází v budově v ulici Kosmonautů (tzv. „Čistírna“), zbytek hudebního a výtvarný obor pak v budově v ulici Nová a konečně tanečnice a tanečníci tančí v sálech Gymnázia Mozartova.
Naši pedagogové však také dojíždějí do poboček na sídlišti Dubina, v Lázních Bohdaneč a ve Svítkově.

Velkou výzvou pro naši školu je však od dob vzniku prostorová vybavenost. Škola bohužel nikdy neměla jedno společné pracoviště pro všechny obory a je tak více než 50 let rozeseta po celém sídlišti Polabiny. V současnosti však probíhá ve spolupráci s Magistrátem města i městskou částí Pardubice – Polabiny intenzivní příprava nové budovy, která by měla v blízké budoucnosti poskytnout zázemí všem žákům i jejich pedagogům a splnit tak standardy pro výuku v 21. století.

Dlouhodobé projekty

  • Naše škola spolupracuje se Základní školou Polabiny II, kde od 1.9.1987 zabezpečuje hudební vzdělávání žáků ve třídách ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV). Základní škola v Polabinách II je jedinou školou v okrese Pardubice, která se v současné době specializuje na výuku rozšířené hudební výchovy.
  • Od roku 2002 je také ZUŠ Pardubice – Polabiny členem sítě zhruba 50 škol různých stupňů, které jsou sdruženy v organizaci ASPnet UNESCO. Naše škola realizuje své akce v rámci projektu Výchova k záchraně a udržení kulturního světového dědictví. Účastníme se pravidelných setkání zástupců přidružených škol UNESCO, a vytváříme pravidelně vlastní projekty (např. všeoborové koncerty aj.)
  • Podílíme se na přípravě festivalu Zrcadlo umění. Během tohoto týdne se v Pardubicích představují místní soubory, skupiny, žáci škol, pěvecké sbory, divadelní spolky či orchestry, pořádají se semináře a dílny.
  • Ve školním roce 2020/2021 jsme rovněž obnovili varhanní přehlídku ORGANUM REGIUM.

Pokud nechcete, aby Vám něco uniklo, sledujte nás na youtube, na facebooku, či na instagramu.

Příměstský tábor

Vážení rodiče,

hromadí se nám dotazy ohledně konání příměstského tábora. V letošním roce ho z důvodu pracovní vytíženosti a náročnosti příprav na jubilejní 55. školní rok konat nebudeme.

Ohledně léta 2024 Vás budeme případně včas informovat.

S pozdravem,

kolektiv ZUŠ Pardubice-Polabiny

Zavřít