Stručná historie školy

ZUŠ Pardubice – Polabiny je jedna ze dvou základních uměleckých škol v Pardubicích. Vznikla původně jako pobočka tehdejší LŠU v Pardubicích v Havlíčkově ulici. Poprvé otevřela škola dveře svým žákům 2. února 1968. Během krátké doby se však projevila potřeba samostatné instituce, a tak od školního roku 1968/1969 byla ustanovena naše škola tak, jak jí známe dodnes. Původně se na škole vyučoval pouze hudební, taneční a výtvarný obor, od 4. února 1971 se otevřel pro žáky i literárně-dramatický obor.

Na škole se vystřídalo několik předních pedagogů. Za mnohé jmenujme alespoň Libuši Kazbundovou (hra na klavír), Libuši Bartošovou (hra na varhany) či Otto Vašuru (hra na housle). V čele školy stály rovněž od vzniku významné umělecké osobnosti – Milan Stříteský, Dobromila Truplová, Dobromil Zahradník, Vojtěch Javora, Jindřich Pavlík a Naďa Gregorová.

Polabinská ZUŠka vychovala během let také spoustu absolventů, z nichž jsou dnes desítky předními profesionály ve svých oborech. Mnohé z nich naleznete v sekci Absolventi.

Současnost

Naše škola v současnosti vyučuje čtyři obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický a poskytuje kapacitu pro zhruba 1200 žáků. Lze se u nás naučit hrát téměř na všechny hudební nástroje, tančit různými styly, tvořit a malovat různými technikami včetně těch nejnovějších, digitálních, či hrát různé divadelní žánry. Chcete-li blíže nahlédnout pod pokličky hrnců naší kreativní kuchyně, určitě shlédněte toto video!
Vzdělávání u nás v současnosti zajišťuje zhruba 55 výborných a kvalifikovaných učitelů, z nichž mnoho působí vedle pedagogické činnosti také aktivně ve svých uměleckých oborech. V čele školy stojí od roku 2020 Jiří Kabát.

Výuka v současnosti probíhá na čtyřech budovách v Polabinách – část hudebního oboru spolu s ředitelstvím se nalézá v hlavní budově v Lonkově ulici, další část hudebního a literárně-dramatický obor se nachází v budově v ulici Kosmonautů (tzv. „Čistírna“), zbytek hudebního a výtvarný obor pak v budově v ulici Nová a konečně tanečnice a tanečníci tančí v sálech Gymnázia Mozartova.
Naši pedagogové však také dojíždějí do poboček na sídlišti Dubina, v Lázních Bohdaneč a ve Svítkově.

Velkou výzvou pro naši školu je však od dob vzniku prostorová vybavenost. Škola bohužel nikdy neměla jedno společné pracoviště pro všechny obory a je tak více než 50 let rozeseta po celém sídlišti Polabiny. V současnosti však probíhá ve spolupráci s Magistrátem města i městskou částí Pardubice – Polabiny intenzivní příprava nové budovy, která by měla v blízké budoucnosti poskytnout zázemí všem žákům i jejich pedagogům a splnit tak standardy pro výuku v 21. století.

Dlouhodobé projekty

  • Naše škola spolupracuje se Základní školou Polabiny II, kde od 1.9.1987 zabezpečuje hudební vzdělávání žáků ve třídách ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV). Základní škola v Polabinách II je jedinou školou v okrese Pardubice, která se v současné době specializuje na výuku rozšířené hudební výchovy.
  • Od roku 2002 je také ZUŠ Pardubice – Polabiny členem sítě zhruba 50 škol různých stupňů, které jsou sdruženy v organizaci ASPnet UNESCO. Naše škola realizuje své akce v rámci projektu Výchova k záchraně a udržení kulturního světového dědictví. Účastníme se pravidelných setkání zástupců přidružených škol UNESCO, a vytváříme pravidelně vlastní projekty (např. všeoborové koncerty aj.)
  • Podílíme se na přípravě festivalu Zrcadlo umění. Během tohoto týdne se v Pardubicích představují místní soubory, skupiny, žáci škol, pěvecké sbory, divadelní spolky či orchestry, pořádají se semináře a dílny.
  • Ve školním roce 2020/2021 jsme rovněž obnovili varhanní přehlídku ORGANUM REGIUM.

Pokud nechcete, aby Vám něco uniklo, sledujte nás na youtube, na facebooku, či na instagramu.