Taneční obor

O studiu

Přípravný ročník :  5-7 let (trvá jeden až dva roky)

Přípravný ročník navštěvují  žáci předškolního věku a noví žáci prvních tříd ZŠ.
Hlavním předmětem je přípravná taneční výchova, kde si děti osvojují základní pohybové principy, rozvíjejí přirozenou tanečnost, hudební, rytmické a prostorové cítění.


I.stupeň základního studia: trvá 7 let a je rozčleněn do sedmi ročníků (1.- 7. ročník)

Žáci dále prohlubují své pohybové dovednosti, koordinaci a muzikální cítění, postupně se seznamují se základy tanečních technik v předmětech:
taneční průprava
současný tanec – věnujeme se současným technikám scénického výrazového tance, rozvíjíme kreativitu a vlastní osobitý taneční projev žáků
klasický tanec (pro zájemce nabízíme v rámci klasického tance i výuku tance na špičkách od 5. ročníku)
lidový tanec – seznamujeme žáky s českými lidovými tanci
taneční praxe – žáci rozvíjí tanečnost, kreativitu a vlastní osobitý pohybový projev


II. stupeň základního studia: trvá 4 roky a je rozčleněn do čtyř ročníků: (1. – 4. ročník)

Žáci se nadále zdokonalují v čistotě provedení tanečních technik a zdokonalují výrazový projev  v předmětech:
klasický tanec
současný tanec
taneční praxe


Studium pro dospělé: trvá 4 roky a je rozčleněn do 4 ročníků (1.-4. ročník)

Je to studium především pro absolventy II. stupně tanečního oboru ZUŠ, pro členy tanečních souborů pracujících při ZUŠ

Koncert vítězů varhanní soutěže Organum regium

Dovolujeme si Vás pozvat na koncert vítězů letošního ročníku varhanní soutěže Organum regium, který proběhne 30. září od 17 hodin v koncertním sále polabinské ZUŠky.

Zavřít