Taneční obor

O studiu

Přípravný ročník :  5-7 let (trvá jeden až dva roky)

Přípravný ročník navštěvují  žáci předškolního věku a noví žáci prvních tříd ZŠ.
Hlavním předmětem je přípravná taneční výchova, kde si děti osvojují základní pohybové principy, rozvíjejí přirozenou tanečnost, hudební, rytmické a prostorové cítění.


I.stupeň základního studia: trvá 7 let a je rozčleněn do sedmi ročníků (1.- 7. ročník)

Žáci dále prohlubují své pohybové dovednosti, koordinaci a muzikální cítění, postupně se seznamují se základy tanečních technik v předmětech:
taneční průprava
současný tanec – věnujeme se současným technikám scénického výrazového tance, rozvíjíme kreativitu a vlastní osobitý taneční projev žáků
klasický tanec (pro zájemce nabízíme v rámci klasického tance i výuku tance na špičkách od 5. ročníku)
lidový tanec – seznamujeme žáky s českými lidovými tanci
taneční praxe – žáci rozvíjí tanečnost, kreativitu a vlastní osobitý pohybový projev


II. stupeň základního studia: trvá 4 roky a je rozčleněn do čtyř ročníků: (1. – 4. ročník)

Žáci se nadále zdokonalují v čistotě provedení tanečních technik a zdokonalují výrazový projev  v předmětech:
klasický tanec
současný tanec
taneční praxe


Studium pro dospělé: trvá 4 roky a je rozčleněn do 4 ročníků (1.-4. ročník)

Je to studium především pro absolventy II. stupně tanečního oboru ZUŠ, pro členy tanečních souborů pracujících při ZUŠ