UNESCO a přidružené školy UNESCO v České republice

Při vyslovení názvu UNESCO si většina obyvatel České republiky na prvním místě vybaví památky zapisované na Seznam světového dědictví UNESCO. V současné době je v České republice takových památek dvanáct: historické centrum Prahy, Českého Krumlova, Telče a Kutné Hory, Kostel Svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, Lednicko-valtický areál, jihočeská vesnice Holašovice, zahrady a zámek v Kroměříži, zámek v Litomyšli, sloup nejsvětější Trojice v Olomouci, vila Tugendhat v Brně a židovská čtvrť a basilika svatého Prokopa v Třebíči. Na seznam nehmotného kulturního dědictví byl zapsán Slovácký verbuňk, sokolnictví a vesnické masopustní obchůzky a masky v Hlinsku a Jízda králů ve Vlčnově.

Jednou z podstatných částí práce České komise pro UNESCO je i oblast vzdělání, na kterou je v rámci UNESCO celosvětově kladen největší důraz. Ve světě již šedesát let funguje Síť Přidružených škol UNESCO, jejímž hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání. Pět desítek takových škol je do této sítě zapojeno i v České republice. Nejsou školami specializovanými, tvoří součást národních vzdělávacích systémů a jsou velmi různorodé. Do sítě patří školy mateřské, základní, střední, střední odborné, vyšší odborné, vysoké, univerzity i pedagogická centra. V současné době má česká síť 54 škol.

Projekty

Přidružené školy se zaměřují na čtyři různé oblasti:

  • na světové problémy a znalost systému OSN
  • na interkulturní a multikulturní výchovu
  • na lidská práva a demokracii
  • na ekologii a otázky životního prostředí

Všechny školy mají zároveň jako hlavní projekt výchovu k ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Zástupci jednotlivých škol se pravidelně scházejí jednou za rok na celostátním setkání, jehož hlavním cílem je především výměna informací, plánování společných aktivit a určení priorit programu národní sítě na další období.

O činnosti školy v této oblasti se dozvíte víc ve výročních zprávách.

Koncert vítězů varhanní soutěže Organum regium

Dovolujeme si Vás pozvat na koncert vítězů letošního ročníku varhanní soutěže Organum regium, který proběhne 30. září od 17 hodin v koncertním sále polabinské ZUŠky.

Zavřít