Aktuální protiepidemická nařízení

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

chtěli bychom Vás požádat, abyste vzhledem k situaci dbali aktuálně platných hygienických opatření a do našich budov vstupovali pouze v nutných případech a vždy s ochranou dýchacích cest.

Zároveň bychom Vás také chtěli informovat, že při vstupu na všechny kulturní akce pořádané naší školou musíme kontrolovat tzv. podmínku O-N. Aktuální opatření naleznete zde. Děkujeme Vám za spolupráci a dodržování nařízení.