Blahopřejeme všem žákům, kteří úspěšně absolvovali talentovky na konzervatoř a střední umělecké školy

Blahopřejeme žákům výtvarky – Kristýně, Míše, Elišce, Lindě, Honzovi, Kristýně, Máje, Viktorce a Elizabeth – k přijetí na střední uměleckou školu. Mnozí byli přijati na obě školy, na které se hlásili. Přejeme jim, aby si dobře vybrali. A ať nevysychá pramen jejich inspirace a výtvarná tvorba jim přináší hodně radosti!

 

Na hudebce úspěšně složil přijímací zkoušky a byl přijat ke studiu na pardubické konzervatoři hobojista Lukáš Makarov. Blahopřejeme mu i jeho paní učitelce Markétě Postlerové!