Čárka / tečka: umění porozumět (si)

Zveme Vás na výtvarnou akci, kterou chceme vzdát poctu všem odvážným lidem, kteří neváhali obětovat své životy v boji za svobodu. V pardubickém kontextu je zvlášť významné působení skupiny Silver A. Důležité informace vysílali její členové do Londýna prostřednictvím vysílačky Libuše. Statečný Jiří Potůček odvysílal poslední depeši, která končila slovy: Zůstal jsem sám.

Chceme také vzdát poctu tvůrci abecedy, díky níž mohly být tyto důležité zprávy předávány. Pan Samuel Morse (27. 4. 1791 – 2. 4. 1872), vynálezce, fyzik, sochař, malíř, vysokoškolský učitel, fotograf a spisovatel si poznamenal svůj nápad na „morseovku“ už v r. 1832.

Společně se žáky ZUŠ si zkusíme převést jména alespoň některých hrdinů heydrichiády do morseovky a odvysílat je.

Ve středu 25. 5. 2022 u  Památníku Zámeček a v pátek 27. 5. 2022 v Tyršových sadech. 

Akce probíhá v rámci festivalu ZUŠ Open a týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ARTýden.