Jan Amos Komenský: Vzdělávání pro všechny

V Galerii Chodba máme nově dvě výstavy věnované „unescovému“ tématu roku 2020 – Janu Amosu Komenskému (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670). První výstava Vzdělávání pro všechny je převzata z NPMK (Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze). Na 19 listech představuje život, dílo, význam a odkaz této osobnosti. Připomínáme i výjimečnou knihu Markéty Pánkové, ředitelky muzea: Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642 – 2016)…