Koncert učitelů

Koncert učitelů připadl v tomto školním roce na 23. listopad a opět potvrdil fakt, že patří mezi jeden z nejnavštěvovanějších koncertů, které pořádáme. Posluchačů přišlo do našeho koncertního sálu v Lonkovce kolem 150 (!!!). V průběhu večera zazněly skladby vážné i nevážné, od barokní klasiky po jazzovou improvizaci na závěr. Však posuďte sami, fotografie o lecčem vypoví. A kdo by si chtěl koncert připomenout i poslechem, záznam bude!