NS Přátelé ZUŠ

Ve čtvrtek 21. března se sešel výbor Nezávislého spolku Přátelé ZUŠ k pravidelnému jednání. Zástupci jednotlivých oborů se seznámili s hospodařením spolku a plánem čerpání prostředků do konce školního roku. Zajímali se o připravované akce v rámci 55. výročí školy, výstavbu nové budovy i další umělecké aktivity školy.