Vánoční koncert

Letošní vánoční koncert se nesl v duchu barokní hudby, která zazněla v podání naši pedagogů a jejich hostů.
Na úvod koncertu představila cembalistka Edita Keglerová nový nástroj, který přibyl do našeho nástrojového inventáře a zahrála na něj Suitu c moll od francouzského skladatele Louise Couperina.
Ve znamení třech fagotů a cembala se nesla druhá skladba, kterou přednesli fagotisté Pavel Merta, Filip Krytinář j.h. a Filip Růžička a cembalového partu se ujal Ondřej Hromádko.
Houslový koncert a moll italského skladatele Antonia Vivaldiho přednesla, za doprovodu ansámblu složeného z pedagogů ZUŠ a členů komorního souboru Barocco sempre giovane, Sára Zemenová.
Čtvrté skladby se ujal, kdo jiný, než náš pan ředitel Jiří Kabát, který provedl Koncert pro violu a orchestr G dur od německého skladatele Georga Phillipa Telemanna.
Koncert pro dva hoboje a orchestr od italského skladatele Tomassa Albinoniho přednesla naše kolegyně Markéta Postlerová společně s Tereza Doušová j.h.
Celý večer uzavřelo Vánoční concerto grosso od představitele italského hudebního baroka Arcangela Corelliho v provedení ansámblu v celé své velikosti.
Za fotodokumentaci moc děkujeme manželům Kolesárovým.