ORGANUM REGIUM (lat. královský nástroj) je přehlídka neprofesionálních varhaníků, která byla původně soutěží žáků základních uměleckých škol se studijním zaměřením hra na varhany.

Naším hlavním cílem bylo již od prvopočátků umožnit žákům varhanního oboru i jejich učitelům vzájemné setkání, při kterém mohou porovnat výsledky své práce, vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty. Vystoupení na přehlídce hodnotí 5 členná odborná porota. Přehlídka je rozdělena do dvou kategorií (JUNIORI a VIRTUOSI) na základě vymezení náročnosti repertoáru, aby se mohli zúčastnit i méně zkušení žáci.

Zkušební „nultý“ ročník se konal v roce 2001. Před odbornou porotou i veřejností tehdy v kostele sv. Bartoloměje vystoupili žáci dvou pardubických ZUŠ. Postupně jsme rozšiřovali nabídku účasti zájemcům z okolních krajů a od roku 2005 byla soutěž otevřena žákům základních uměleckých škol z celé ČR. Od roku 2021 je ZUŠ Pardubice – Polabiny vlastníkem ochranné známky ORGANUM REGIUM.XV. ročník proběhne v termínu 4. a 5. května 2023

XV. ročník varhanní soutěžní přehlídky proběhne v kategoriích JUNIORI a VIRTUOSI 4. a 5. května 2023 v prostorách ZUŠ Pardubice-Polabiny a Sukovy síně Domu hudby.

V letošním ročníku zasedne porota v následujícím složení:
Jan Kalfus, Přemysl Kšica, Michal Hanuš, Marie Esslová a Lukáš Hurtík

Dokumenty k XV. ročníkuOhlédnutí za uplynulým ročníkem

Ve dnech 31. března a 1. dubna proběhl XIV. ročník mezinárodní varhanní přehlídky ORGANUM REGIUM, kterou pořádá Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny za podpory Nezávislého spolku Přátelé ZUŠ. Letošní ročník se po šestileté odmlce uskutečnil opět prezenčně – tentokrát v koncertních sálech pardubického Domu hudby. Z celkového počtu 25 přihlášených účastníků jich nakonec přijelo změřit své síly 22 (16 v kategorii Juniori; 6 v kategorii Virtuosi).

O hodnocení výkonů letošních účastníků se postarala odborná porota v jejímž čele i v letošním roce stanul děkan Pedagogické fakulty UHK František Vaníček, kterého v hodnocení výkonů doplnili Přemysl Kšica (Konzervatoř Teplice, regenschori kostela sv. Mikuláše na pražské Malé Straně), Michaela Káčerková (ředitelka Karlovarského symfonického orchestru), Jan Kalfus (Pražská Konzervatoř) a Jiří Kabát (ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny).

NIžší kategorii Juniori ovládla svým výkonem suverénně Elizabeth Adámková ze ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín a kategorii Virtuosi Daniel Nerad ze ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925. Všem oceněným gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Dokumenty k XIV. ročníku

Podmínky přehlídky najdete zde, přihlášku pro XIV. ročník najdete zde. Povinnou skladbu Jana Ryanta Dřízala pro kategorii VIRTUOSI stahujte zde.

Finančně soutěž podporuje Nezávislý spolek Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách, na jehož číslo účtu jsou zasílány účastnické poplatky.

Úvodní obrázek ZUŠ Pardubice

Příměstský tábor

Vážení rodiče,

hromadí se nám dotazy ohledně konání příměstského tábora. V letošním roce ho z důvodu pracovní vytíženosti a náročnosti příprav na jubilejní 55. školní rok konat nebudeme.

Ohledně léta 2024 Vás budeme případně včas informovat.

S pozdravem,

kolektiv ZUŠ Pardubice-Polabiny

Zavřít