ORGANUM REGIUM (lat. královský nástroj) je přehlídka neprofesionálních varhaníků, která byla původně soutěží žáků základních uměleckých škol se studijním zaměřením hra na varhany.

Naším hlavním cílem bylo již od prvopočátků umožnit žákům varhanního oboru i jejich učitelům vzájemné setkání, při kterém mohou porovnat výsledky své práce, vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty. Vystoupení na přehlídce hodnotí 5 členná odborná porota. Přehlídka je rozdělena do dvou kategorií (JUNIORI a VIRTUOSI) na základě vymezení náročnosti repertoáru, aby se mohli zúčastnit i méně zkušení žáci.

Zkušební „nultý“ ročník se konal v roce 2001. Před odbornou porotou i veřejností tehdy v kostele sv. Bartoloměje vystoupili žáci dvou pardubických ZUŠ. Postupně jsme rozšiřovali nabídku účasti zájemcům z okolních krajů a od roku 2005 byla soutěž otevřena žákům základních uměleckých škol z celé ČR. Od roku 2021 je ZUŠ Pardubice – Polabiny vlastníkem ochranné známky ORGANUM REGIUM.

XIV. ročník přehlídky neprofesionálních varhaníků ORGANUM REGIUM 2022

se uskuteční 31.3. a 1.4. 2022 v Malém sále (dispozice varhan) a Sukově síni (dispozice varhan) Domu Hudby v Pardubicích.

Podmínky přehlídky najdete zde, přihlášku pro XIV. ročník najdete zde. Je k dispozici rejstřík skladeb doporučené obtížnosti pro kategorii JUNIORI, povinnou skladbu Jana Ryanta Dřízala pro kategorii VIRTUOSI stahujte zde.

Finančně soutěž podporuje Nezávislý spolek Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách, na jehož číslo účtu jsou zasílány účastnické poplatky.

Úvodní obrázek ZUŠ Pardubice