Hudební obor

Učitelé

Adéla Nehněvajsová

hra na klavír

adela.nehnevajsova@zuspardubice.cz

Adéla Nehněvajsová učí na naší ZUŠ hru na klavír. Odjakživa věděla, že chce pracovat s dětmi.  Seznamovat je s tímto hudebním nástrojem a rozvíjet u nich lásku k hudbě jí přijde jako krásné povolání.  Kromě učitelky klavíru by si například ráda vyzkoušela práci knihovnice či prodavačky v antikvariátu, učitelky ve školce nebo také baristky, miluje totiž vůni kávy. Kdyby si měla zvolit, na kterém opuštěném místě uvíznout, vybrala by nejspíš pustý ostrov, kde by si v tichu a nerušeně četla Egypťana Sinuheta. Jako hudební podklad by zvolila např. Gymnopedie od Erica Satieho, či nějakou oblíbenou píseň od Stinga. Společnost by jí mohl dělat její muž a Bear Grylls, který by je odtamtud potom všechny dostal. V minulosti by se ráda podívala do 20. let 20. století ve Francii, například lehce nakoukla do baru La Gaya, kde se scházela tehdejší Pařížská šestka.