Hudební obor

Učitelé

Ondřej Hromádko

hra na klávesové nástroje

ondrej.hromadko@zuspardubice.cz

Ondřej učí na naší zušce klavír a varhany. Předávat hudbu dětem ho baví, ale kdyby měl příležitost vyzkoušet si jiné povolání, bylo by nějak spojené s cizími jazyky nebo knihami, např. překladatel, knihovník či vedoucí čtenářského kroužku. Mít tu možnost, rád by navštívil zpět v čase období přelomu 19. a 20. století, snad právě i díky literatuře, neboť třeba výbor novel Thomase Manna by si mohl číst klidně celé dny i na pustém ostrově. Zato hudbu by si potom pouštěl více soudobou, možná varhanní cyklus Nedělní hudba od skladatele Petra Ebena. Nedá dopustit na své kolo, které by nevyměnil za žádný kouzelný cestovatelský prostředek na světě.