Hudební obor

Učitelé

Radka Hronová

hra na klavír

radka.hronova@zuspardubice.cz

Radka Hronová se naučila hrát na klavír na naší škole a teď už tu spoustu let vyučuje. Líbí se jí profese, kde výsledek svého snažení vidíte a můžete si na něj sáhnout – zahradnice, cukrářka, švadlena, kadeřnice nebo květinářka. Na světě ji nejvíc vadí obrovské rozdíly mezi chudobou a bohatstvím. Když už by musela zůstat na pustém ostrově, vzala by si s sebou Jirotkova Saturnina, pouštěla si lehký jazzik a společnost by jí dělal někdo z rodiny. Nejraději by se vrátila do časů první republiky a občas se podívala do věštecké koule, jak to s tím lidstvem dopadne…