Aleš Bárta

varhaník, pedagog

Aleš Bárta je předním českým varhaníkem a absolventem naší školy. Hru na varhany dále studoval na Konzervatoři Brno u prof. Josefa Pukla a dále na HAMU v Praze u doc. Václava Rabase. Je laureátem mnoha českých a zahraničních soutěží, v roce 1984 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražského jara. Nahrál mj. celé varhanní dílo Johanna Sebastiana Bacha, Franze Lizsta či Bohuslava Matěje Černohorského.
Nyní pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice.