Miroslav Hajn

taneční pedagog

Po studiu na Základní umělecké škole v Pardubicích složil úspěšně v roce 1975 přijímací zkoušky na pražskou taneční konzervatoř. Po úspěšném ukončení studia v roce 1980 absolvoval v roce 1981 stáž na tanečním učilišti Vaganovové v Leningradě. V roce 1979 obdržel druhou cenu na celostátní baletní soutěži v Brně. Hned po absolutoriu v roce 1980 nastoupil do Národního divadla, kde se v roce 1988 stal sólistou. Tím zůstal do roku 1992, kdy musel svou kariéru přerušit kvůli následkům úrazu, ke kterému přišel během představení Bachčisarajská fontána v roce 1983.
Od roku 1990 se věnoval pedagogické činnosti na taneční konzervatoře. V této pozici se podílel i na vzniku několika inscenací Národního divadla. Vzdělání si doplnil i studiem na Hudební fakultě Akademie múzických umění v  Praze (1995–1998) a od roku 1999 tam nastoupil jako pedagog. Od roku 2009 byl na taneční konzervatoři zástupcem ředitele.
Zemřel po těžké nemoci v roce 2015. Byl bratrem tanečníka a pedagoga Luboše Hajna.