Regina Loukotová

architektka, rektorka Archip

Regina Loukotová je přední česká architektka a absolventka naší ZUŠ. Po absolvování Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1997 založila vlastní architektonickou praxi. Zároveň zahájila studium doktorského programu v oboru Teorie architektonické praxe s tématem Architektura a veřejnost – role veřejnosti v osmi architektonických soutěžích na dostavbu Staroměstské radnice v Praze. V průběhu studia strávila semestr na The Oslo School of Architecture and Design v Norsku. Doktorskou práci obhájila v roce 2005. Od roku 1999 spolupracovala s architektem Martinem Roubíkem, spoluzakladatelem norského ateliéru Snoehetta. K jejich největším úspěchům patří umístění mezi oceněnými projekty v soutěži na Velké egyptské muzeum v Gíze. Model soutěžního návrhu je součástí sbírek Národní galerie v Praze. V roce 2010 založila první mezinárodní soukromou vysokou školu architektury ARCHIP (Architectural Institute in Prague), kterou v současnosti vede. V minulosti pedagogicky působila také na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Katedře designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.