Silvie Mechová

flétnistka, pedagožka

Hru na flétnu studovala na ZUŠ Pardubice-Polabiny (LŠU Polabiny), Konzervatoři Pardubice a JAMU Brno. Je laureátkou národních soutěží (soutěž Konzervatoří, Amati Kraslice). V současné době pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice a účinkuje na komorních koncertech (např. s loutnistou Jindřichem Mackem).