Hudební obor

Soubory

Slavíček

Dětský pěvecký sbor „Slavíček“ vznikl v roce 2000 při ZUŠ Pardubice-Polabiny, u jeho zrodu stála sbormistryně Michaela Trunečková. Postupně se řady sboru rozrůstaly o další malé zpěváčky až do počtu 35 členů. V současné době má sbor dvě oddělení. Mladší oddělení navštěvují žáci od MŠ do cca 3. třídy ZŠ, starší oddělení pak žáci od cca 4. třídy ZŠ do 8. (9.) třídy ZŠ.  Sbor pravidelně připravuje vlastní vánoční a jarní koncerty, účastní se koncertů a akcí pořádaných ZUŠ Pardubice-Polabiny i jinými institucemi a hudebními agenturami.