Hudební obor

Soubory

Smyčcový soubor

Na naší škole již 35 let pracuje smyčcový soubor. Základům společné hry se tu učí žáci 3. – 5.ročníku. Každoročně vystupují na vánočních pořadech pro Mateřské školy, na Všeoborovém koncertě a v rámci Zrcadla umění na Večeru krásných smyčců. Každé 3 roky se také účastní soutěže vypisované MŠMT, odkud si pravidelně odváží nejvyšší ocenění. Od školního roku 2022/2023 převzal jeho vedení, po Radovanu Píšovi, Vladimír Krejčí spolu s Markétou Pleskačovou.

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ: Vladimír Krejčí, Markéta Pleskačová