Hudební obor

Soubory

„poco“ Polabiny Chamber Orchestra

Na přípravné orchestry a soubory navazuje od výuka hry v komorním orchestru „poco“. Žáci hrají už obtížnější skladby různých stylových období a zvykají si na dirigentská gesta. Na začátku i v průběhu školního roku jezdí orchestr na víkendové soustředění mimo Pardubice, kde se dirigent a další lektoři zaměřuje s členy orchestru na nácvik nových skladeb. Členové orchestru mají možnost aktivně ovlivňovat výběr repertoáru, aby mohli hrát i žánry, které jsou jim nejbližší.

Orchestr pravidelně účinkuje na nejrůznějších koncertech a velkých akcích školy. Každé 3 roky se velmi úspěšně účastní soutěže MŠMT.

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ: Jiří Kabát