Hudební obor

Soubory

Smyčcový orchestr

Na souborovou hru navazuje od 6. ročníku výuka hry ve smyčcovém orchestru. Žáci hrají už obtížnější skladby různých stylových období a zvykají si na dirigentská gesta. Na začátku školního roku jezdí orchestr pravidelně na víkendové soustředění mimo Pardubice, kde se dirigent s hráči zaměřuje na nácvik nových skladeb. Členové orchestru mají možnost aktivně ovlivňovat výběr repertoáru, aby mohli hrát i žánry, které jsou jim nejbližší.

Orchestr pravidelně účinkuje na nejrůznějších koncertech (Novoroční souznění, Všeoborový koncert, Zrcadlo umění). Každé 3 roky se velmi úspěšně účastní soutěže smyčcových orchestrů ZUŠ, kterou vypisuje MŠMT.

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ

Jiří Kabát

Hana Burianová